h

Culemborg Gezond en Fit

21 januari 2006

Culemborg Gezond en Fit

Prikken naar suiker en cholesterol. Voorlichting over Diabetes, Hart- en Vaatziekten, EHBO, Sport en Bewegen, Gezonde Voeding, enz. Een grote gezondheidsmarkt, demonstraties en presentaties. Op zaterdag 8 april houdt de werkgroep "Culemborg Gezond en Fit" een info-dag in de Lantaarn. Tussen 10.00 en 16.00 uur is er van alles te doen. Alle gelegenheid om meer te weten te komen over gezond zijn en gezond blijven.

Tijdens "Culemborg Gezond en Fit" houdt de Diabetes-vereniging een prikactie om suiker in het bloed te meten. Als daar aanleiding toe is, volgt een verwijzing naar de huisarts. Ook kan men het cholesterol-gehalte laten meten.

Er is een doorlopend programma van interessante presentaties door allerlei deskundigen. Ondermeer lezingen door verpleeghuisarts Pieter van Dijk, door Bea Caniëls van de Hartstichting (aktie Be Fast) en Willie Veens van de Diabetesvereniging.

Daarnaast zijn op de gezondheidsmarkt demonstraties van fysio- en podotherapeuten, informatie over gezond en lekker eten, sport en bewegen, diverse patiëntenvereningen met voorlichtingsmateriaal. Broodjes gezond en lekkere drankjes verzorgd door de Lantaarn. Alle gelegenheid vragen te stellen. Muziek en nog veel meer.

De dag is een initiatief van de werkgroep Culemborg Gezond en Fit, waarin ondermeer de Diabetesvereniging, de Vrienden van de Hartstichting en de SP samenwerken.

Genoeg bewegen en gezonde voeding is voor iedereen van belang. Dat hoeft helemaal geen straf te zijn. Bovendien kan het bijtijds opsporen van ziekte een hoop ellende voorkomen. Alle reden daar even bij stil te staan. De toegang is gratis! B & W wordt gevraagd de opening van "Culemborg Gezond en Fit" te verrichten.

De werkgroep staat open voor uitbreiding. Culemborgse organisaties die op 8 april deel willen nemen worden hartelijk uitgenodigd contact op te nemen met P. Oosterlaak, Havendijk 2, tel 530576.

U bent hier