h

Busplatform wil stadsbus naast Regiotaxi

23 januari 2006

Busplatform wil stadsbus naast Regiotaxi

Het Busplatform Culemborg wil dat er naast de Regiotaxi in Culemborg een echte stadsbus komt. Dat is het belangrijkste punt uit het advies dat het Busplatform onlangs uitbracht aan de gemeente in het kader van de reorganisatie van de Regiotaxi.

“De Regiotaxi is zo’n groot succes dat hij te duur wordt voor de gemeenten waar hij rijdt”, zegt woordvoerder Van Raay van het Busplatform. “De provincie wil de Regiotaxi anders organiseren. Nu betaalt de gemeente mee aan elke rit die er vanuit Culemborg gemaakt word. Na de reorganisatie zou de gemeente alleen meebetalen aan de ritten die gemaakt worden door WVG-reizigers (Wet Voorziening Gehandicapten). De subsidie voor alle andere reizigers neemt de provincie dan voor haar rekening. En om die kosten te verlagen, gaat de provincie een ontmoedigingsbeleid voeren door het kaartje duurder te maken. Per 1 januari met bijna 7%.”

“Op zich zijn wij niet tegen een ontmoedigingsbeleid”, aldus Van Raay, “maar strikt genomen is de Regiotaxi een gewone bus, waar iedereen gebruik van mag maken. Als je dat met een extra duur kaartje gaat ontmoedigen, moet je de mensen wel een alternatief geven. Dat is er nu niet. Daarom vinden wij dat er een stadsbus moet komen.”

Een van de andere adviezen die het Busplatform de provincie geeft, is om het Culemborgse systeem van vergoedingen aan WVG-geïndiceerden ook op andere plaatsen in te voeren. In Culemborg mag een WVG-geïndiceerde namelijk kiezen tussen gebruik van de Regiotaxi, of gebruik van eigen vervoer, wat dan vergoed wordt. Dat laatste is goedkoper, dus als dit systeem in de hele provincie toegepast zou worden, zou dat de kosten voor de gemeenten kunnen verlagen.

Voor de tekst van het advies klik hier

U bent hier